Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024
Cập nhật lúc: 23/01/2024

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động xã Ea Kênh năm 2024

Sáng ngày 19/01/2024 tại Hội trường xã Ea Kênh, UBND xã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn xã Ea Kênh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết năm 2023, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2024.

h1

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Thị Vân, Đảng ủy viên – Quyền Chủ tịch UBND xã; đồng chí Trần Văn Hướng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan cùng sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc UBND xã.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2024 của Công đoàn xã; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công khai tài chính năm 2023.

h2

Đồng chí Trần Thị Vân, ĐUV- Quyền Chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 được đồng chí Y Prŭng Êban, ĐUV- Phó chủ tịch UBND xã trình bày tại Hội nghị khẳng định: Năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Krông Pắc, Đảng bộ, HĐND, UBND, cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân xã Ea Kênh luôn đoàn kết, nổ lực thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có nhiều thành tích nổi bật.

h3

Đồng chí Y Prŭng Êban, ĐUV- Phó chủ tịch UBND xã báo cáo tại Hội nghị

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ, công chức và người lao động đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm bổ sung và hoàn chỉnh các báo cáo, các quy chế của đơn vị, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, người lao động nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hải, Huyện ủy viên – Bí thư xã Ea Kênh đã đề nghị và hy vọng tất cả cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện rõ ý chí từ lời nói đến hành động. Các tổ chức đoàn thể cần có sự phối hợp tốt, nhịp nhàng, sự quyết tâm, luôn động viên kịp thời đoàn viên phát huy sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

h4

Đồng chí Phạm Văn Hải, Huyện ủy viên – Bí thư xã Ea Kênh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức và người lao động, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Phạm Thị Dung, Phó Chủ tịch Công đoàn xã đã phát động phong trào Thi đua năm 2024 với 10 nhiệm vụ trọng tâm và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thử thách, cùng đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn xã năm 2024, xây dựng xã Ea Kênh ngày càng văn minh, phát triển.

h5

Đồng chí Phạm Thị Dung, Phó Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào Thi đua

Thông qua việc phát động phong trào thi đua, đồng chí Trần Thị Vân, Đảng ủy viên – Quyền Chủ tịch UBND xã và đồng chí Trần Văn Hướng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã tiến hành ký kết giao ước thi đua, quyết tâm cùng tập thể cán bộ, công chức và người lao động xã Ea Kênh hoàn thành tất cả các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2024.

h6

Ký kết giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở

Tin và ảnh: Ban biên tập

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready